Contact

Louis Ruys B.V.
Ohmstraat 5, 3335 LT
Zwijndrecht
Pays-Bas

T +31 (0)78 684 94 94
F +31 (0)78 682 27 82
E

Lewis anneau de levage à souder / grade 80

Sans ressort  

Anneaux de levage à souder G80

Plus de vues

  • Anneaux de levage à souder G80
  • Anneaux de levage à souder G80
légende
WLL = charge maximale d'utilisation (4:1)
g = poids
 
Article id TypeDLbChEWLLVPEg Quantité
  mmmmmmmmmmmmkgstukskg/pièce pièce
50761001 ASPK-011365,5413537371.120500,4
50761002 ASPK-021474423748402.000400,5
507610032 ASPK-032187745404642,53.150300,7
50761005 ASPK-052296555253615.300151,5
50761008 ASPK-0826114,5705767708.000102,5
50761015 ASPK-15341549777929015.00045,9